Komlexné riešenie
odpadového hospodárstva

Galéria

Montáž NZ Zepellin.sk DataCube Bratislava

Montáž NZ Zepellin.sk DataCube Bratislava
Montáž NZ Zepellin.sk DataCube Bratislava
Montáž NZ Zepellin.sk DataCube Bratislava
Montáž NZ Zepellin.sk DataCube Bratislava
Montáž NZ Zepellin.sk DataCube Bratislava
Montáž NZ Zepellin.sk DataCube Bratislava
Montáž NZ Zepellin.sk DataCube Bratislava
Montáž NZ Zepellin.sk DataCube Bratislava
Montáž NZ Zepellin.sk DataCube Bratislava
Montáž NZ Zepellin.sk DataCube Bratislava
Montáž NZ Zepellin.sk DataCube Bratislava
Montáž NZ Zepellin.sk DataCube Bratislava

Okrem zberu, prepravy, recyklácie a zneškodnenia odpadov má spoločnosť bohaté skúsenosti s montážou, demontážou a ukladaním nadmerných technologických zariadení do priestorov, kde nie je možné použiť žeriavovú techniku.

Zoznam galérií