Komlexné riešenie
odpadového hospodárstva
...aby krajina
ostala krajinou

Bezpečnosť a ochrana životného prostredia

Spoločnosť DONO, spol. s r. o. bola založená v roku 1999, so sídlom a prevádzkou v Košiciach.

Odpady spoločnosť nakupuje a odpredáva prevažne v tuzemsku ale počas dlhodobej a úspešnej činnosti svoje kontakty rozšírila i do zahraničia, kde má svojich stálych obchodných partnerov. Pri svojej obchodnej činnosti garantuje dodržiavanie legislatívnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva.