Komlexné riešenie
odpadového hospodárstva

Prečo my?

  • Naša spoločnosť je jedna z mála na Slovensku, ktorá sa zaoberá manipuláciou nadrozmerných zariadení v ťažko dostupných priestoroch pre žeriavy a inú manipulačnú techniku.
  • Kladieme dôraz na spokojnosť zákazníkov a najvyššiu kvalitu pracovných procesov vo všetkých činnostiach.
  • Pri vstupných ale i výstupných procesoch sa zameriavame na individuálne a špeciálne požiadavky našich obchodných partnerov.
  • Recykláciou pomáhame predchádzať znečisťovaniu životného prostredia.
  • Jedným z úspechov spoločnosti je vybudovanie dlhodobých vzťahov a vzájomnej dôvery s obchodnými partnermi a dodávateľmi.
  • Maximalizujeme prevenciu vzniku environmentálnych škôd a rizík znečistenia životného prostredia.