Komlexné riešenie
odpadového hospodárstva

O nás

DONO, spol. s r.o. je spoločnosť zabezpečujúca komplexné spracovanie odpadu, od jeho zberu až po recykláciu. Začínali sme ako malá spoločnosť zaoberajúca sa prepravou a zneškodnením odpadov. Počas celej pôsobnosti podnikania sa nám podarilo svoje služby rozšíriť na komplexné služby v oblasti odpadového hospodárstva a s tým súvisiace priemyselné služby.

Našou stratégiou je budovanie konkurencieschopnej a dynamickej spoločnosti, ktorá podniká v zmysle legislatívnych a etických princípov, založených na odbornom a zodpovednom prístupe našich zamestnancov. Chceme naďalej rozširovať našu stabilnú základňu a budovať na spoľahlivosti a stálom zvyšovaní kvality našich služieb.

DONO, spol. s r.o. sa zaoberá aj výkupom kovového odpadu vrátane farebných kovov a demontážou technologických zariadení.

Vozový park spoločnosti, ktorý pravidelne rozširujeme, tvoria špeciálne automobily:

LIAZ - nosič kontajnerov
MAN – hákový nosič kontajnerov s hydraulickou rukou
Mercedes Axor – ramenový nosič kontajnerov
Renault Master,...

Priority našej spoločnosti
  • Poskytovanie služieb najvyššej kvality a profesionality s ohľadom na životné prostredie okolo nás