Komlexné riešenie
odpadového hospodárstva

Galéria

Demontáž starého a montáž nového kotla

Milk Agro s.r.o Sabinov

Demontáž starého a montáž nového kotla
Demontáž starého a montáž nového kotla
Demontáž starého a montáž nového kotla
Demontáž starého a montáž nového kotla
Demontáž starého a montáž nového kotla
Demontáž starého a montáž nového kotla
Demontáž starého a montáž nového kotla
Demontáž starého a montáž nového kotla
Demontáž starého a montáž nového kotla
Demontáž starého a montáž nového kotla

Okrem zberu, prepravy, recyklácie a zneškodnenia odpadov má spoločnosť bohaté skúsenosti s montážou, demontážou a ukladaním nadmerných technologických zariadení do priestorov, kde nie je možné použiť žeriavovú techniku.

Zoznam galérií