Komlexné riešenie
odpadového hospodárstva

Galéria

Demontáž a likvidácia česiel PVE Ružín

Demontáž a likvidácia česiel PVE Ružín
Demontáž a likvidácia česiel PVE Ružín
Demontáž a likvidácia česiel PVE Ružín
Demontáž a likvidácia česiel PVE Ružín
Demontáž a likvidácia česiel PVE Ružín
Demontáž a likvidácia česiel PVE Ružín
Demontáž a likvidácia česiel PVE Ružín

Okrem zberu, prepravy, recyklácie a zneškodnenia odpadov má spoločnosť bohaté skúsenosti s montážou, demontážou a ukladaním nadmerných technologických zariadení do priestorov, kde nie je možné použiť žeriavovú techniku.

Zoznam galérií