Komlexné riešenie
odpadového hospodárstva

Galéria

Likvidácia kovového odpadu

Fotogaléria z likvidácie kovového odpadu

Likvidácia kovového odpadu
Likvidácia kovového odpadu
Likvidácia kovového odpadu
Likvidácia kovového odpadu
Likvidácia kovového odpadu
Likvidácia kovového odpadu
Likvidácia kovového odpadu
Likvidácia kovového odpadu
Likvidácia kovového odpadu
Likvidácia kovového odpadu
Likvidácia kovového odpadu

Okrem zberu, prepravy, recyklácie a zneškodnenia odpadov má spoločnosť bohaté skúsenosti s montážou, demontážou a ukladaním nadmerných technologických zariadení do priestorov, kde nie je možné použiť žeriavovú techniku.

Zoznam galérií