Komlexné riešenie
odpadového hospodárstva

Galéria

TATRA TEXTIL Hozelec

Vykládka, presun a montáž nadrozmerného textilného stroja s celkovou hmotnosťou 39 t rozdeleného na 3 časti, z ktorých najvrchnejšia časť mala hmotnosť až 22,5 t.

TATRA TEXTIL Hozelec
TATRA TEXTIL Hozelec
TATRA TEXTIL Hozelec
TATRA TEXTIL Hozelec
TATRA TEXTIL Hozelec
TATRA TEXTIL Hozelec
TATRA TEXTIL Hozelec
TATRA TEXTIL Hozelec
TATRA TEXTIL Hozelec

Okrem zberu, prepravy, recyklácie a zneškodnenia odpadov má spoločnosť bohaté skúsenosti s montážou, demontážou a ukladaním nadmerných technologických zariadení do priestorov, kde nie je možné použiť žeriavovú techniku.

Zoznam galérií