Komlexné riešenie
odpadového hospodárstva

Galéria

OERLIKON

Vykládka a sťahovanie technológie do haly spoločnosti.

OERLIKON
OERLIKON
OERLIKON
OERLIKON
OERLIKON
OERLIKON
OERLIKON
OERLIKON
OERLIKON
OERLIKON
OERLIKON
OERLIKON
OERLIKON
OERLIKON
OERLIKON
OERLIKON

Okrem zberu, prepravy, recyklácie a zneškodnenia odpadov má spoločnosť bohaté skúsenosti s montážou, demontážou a ukladaním nadmerných technologických zariadení do priestorov, kde nie je možné použiť žeriavovú techniku.

Zoznam galérií