Komlexné riešenie
odpadového hospodárstva

Galéria

HOWE Slovensko - lis

Sťahovanie lisu z haly, presun po šikmej ploche a nakládka na kamión.

HOWE Slovensko - lis
HOWE Slovensko - lis
HOWE Slovensko - lis
HOWE Slovensko - lis
HOWE Slovensko - lis

Okrem zberu, prepravy, recyklácie a zneškodnenia odpadov má spoločnosť bohaté skúsenosti s montážou, demontážou a ukladaním nadmerných technologických zariadení do priestorov, kde nie je možné použiť žeriavovú techniku.

Zoznam galérií