Komlexné riešenie
odpadového hospodárstva

Galéria

HOWE Slovensko - silo

Sťahovanie nádrží a sila, ktoré bolo nutné v hale postaviť.

HOWE Slovensko - silo
HOWE Slovensko - silo
HOWE Slovensko - silo
HOWE Slovensko - silo
HOWE Slovensko - silo
HOWE Slovensko - silo
HOWE Slovensko - silo
HOWE Slovensko - silo
HOWE Slovensko - silo
HOWE Slovensko - silo

Okrem zberu, prepravy, recyklácie a zneškodnenia odpadov má spoločnosť bohaté skúsenosti s montážou, demontážou a ukladaním nadmerných technologických zariadení do priestorov, kde nie je možné použiť žeriavovú techniku.

Zoznam galérií