Komlexné riešenie
odpadového hospodárstva

Galéria

Transformátor ENEL

Vytiahnutie transformátora 35 t na kamión a jeho presun do haly za účelom opravy a presun späť do trafostanice na vodnej elektrárni.

Transformátor ENEL
Transformátor ENEL
Transformátor ENEL
Transformátor ENEL
Transformátor ENEL
Transformátor ENEL

Okrem zberu, prepravy, recyklácie a zneškodnenia odpadov má spoločnosť bohaté skúsenosti s montážou, demontážou a ukladaním nadmerných technologických zariadení do priestorov, kde nie je možné použiť žeriavovú techniku.

Zoznam galérií