Komlexné riešenie
odpadového hospodárstva

Montáž / demontáž a likvidácia zariadení

V oblasti likvidácie vyradených technologických zariadení zabezpečíme komplexné služby v tejto oblasti, vrátane vyčistenia a zneškodnenia nebezpečných odpadov, ktoré tieto zariadenia v prevažnej miere obsahujú, či už vo veľkom alebo malom množstve.

Realizáciou demontáže týmto spôsobom objednávateľ ušetrí finančné prostriedky, čas a energiu na obstarávanie ďalších dodávateľských firiem na čistiace práce, zneškodnenie odpadu, legislatívne vybavovania.

V prípade záujmu o montáže či demontáže motorov a generátorov nás neváhajte kontaktovať.