Komlexné riešenie
odpadového hospodárstva

Galéria

Práce vo Zvolenskej mliekarni

Zvolenská mliekareň pri montáži novej výkonnejšej a ekologickejšej chladiacej sústavy využila naše služby. Stará kompresorová stanica sa pri novej stala nadbytočnou s hrozbou únikou čpavku do ovzdušia. Z tohto dôvodu bolo nutné čpavok z chladiacej sústavy odčerpať, vyčistiť, odvetrať zostatok čpavku a následne pri zvýšenej opatrnosti demontovať túto starú kompresorovú stanicu vrátane demontáže chladiacich veží a zneškodnenia odpadu. Touto realizáciou sa mliekarni uvoľnili prevádzkové priestory a zabránilo sa úniku čpavku a možnej ekologickej havárii.

Práce vo Zvolenskej mliekarni
Práce vo Zvolenskej mliekarni
Práce vo Zvolenskej mliekarni
Práce vo Zvolenskej mliekarni
Práce vo Zvolenskej mliekarni
Práce vo Zvolenskej mliekarni

Okrem zberu, prepravy, recyklácie a zneškodnenia odpadov má spoločnosť bohaté skúsenosti s montážou, demontážou a ukladaním nadmerných technologických zariadení do priestorov, kde nie je možné použiť žeriavovú techniku.

Zoznam galérií